Kodama Analytics - Generem coneixement


Serveis

Serveis

Transformem les estratègies empresarials cap a una cultura basada en l'ús eficient de la informació, convertint les dades en autèntic valor per a l'organització.

Assessoria per al desplegament de l'entorn analític corporatiu: plataforma, arquitectura i components.

Arquitectura de dades


Anàlisi estratègica centrat en l'ús de la informació i els processos de presa de decisions

Estratègies de gestió


Programes de formació per a empreses en tecnologia, estratègia i vendes relacionat amb l'àmbit analític.

Formació


Projectes i serveis de valor en l'àmbit analític amb cobertura d'extrem a extrem, des del desplegament de la infraestructura fins a la implementació d'algoritmes d'aprenentatge automàtic.

Projectes


Gestió del cicle de vida de la dada. Des de la seva ingesta a la seva governança.

Data Cooking
Big data
Kodama - MAPA WEB . POLíTICA DE GALETES . AVíS LEGAL . BY ANUNZIA