Kodama Analytics - Generem coneixement


Serveis

ProjectesProyectos y servicios de valor


Projectes i serveis de valor en l'àmbit analític amb cobertura d'extrem a extrem, des del desplegament de la infraestructura fins a la implementació d'algoritmes d'aprenentatge automàtic.Projectes d'èxit

L'experiència ens ha demostrat que l'èxit requereix un lideratge compromès recolzat pel seu equip d'especialistes.


Incubadora de nous productes

Incubadora de nous productes al voltant de l'analítica de grans volums de dades i la intel·ligència de negoci.


Proves de concepte

Proves de concepte comprensibles per la resta de l'organització amb objectius assumibles i controlats.Big data
Kodama - MAPA WEB . POLíTICA DE GALETES . AVíS LEGAL . BY ANUNZIA